Privacy Beleid

Privacy Beleid

In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens De Stichting Meisje van de linnenkamer– De Musical) en Fletcher Familiehotel zowel online (onder meer via onze website) als offline verzamelen en hoe wij deze persoonsgegeven gebruiken.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de correcte verwerking van een bestelling van kaarten via onze website. Daarnaast ontvangen wij uw persoonsgegevens van verkoopkanalen waar De Stichting een afspraak mee heeft om kaarten voor onze voorstellingen te verkopen, zodat wij u via e-mail, telefoon of post eventueel op de hoogte te brengen van belangrijke informatie omtrent uw bezoek en ook voor de verplichtingen die voortvloeien uit een gesloten overeenkomst.


Om welke gegevens gaat het?

 1. Persoonsgegevens
Bij het plaatsen van een bestelling voor producten en kaarten zijn een aantal gegevens verplicht zodat wij u kunnen identificeren als de rechtmatige eigenaar van de kaarten en sommige gegevens zijn optioneel.

  • voornaam en achternaam – verplicht
  • e-mailadres – verplicht
  • telefoonnummer – optioneel

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Gekochte kaarten en producten te kunnen uitgeven en toesturen.
  • Te informeren over de voorstelling en producten waarvoor is gekocht.
  • Om toegangscontrole te kunnen uitvoeren.
  • Om u gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen of aan te spreken.

2. Betaalgegevens
De betaling wordt verzorgd door een andere partij, een Payment Service Provider (PSP). Op het moment dat u akkoord gaat met de bestelling en wilt afrekenen dan verlaat u tijdelijk de website en wordt u geleid naar een PSP. Zij verzorgt de betaling. U logt zelf in uw bankomgeving of vult uw bankgegevens in. Zodra de betaling akkoord is, krijgen wij dit door en wordt de bestelling afgerond. In dit proces worden er door De Stichting geen persoonsgegevens gedeeld. Wij geven slechts aan de PSP een code door welk bedrag in rekening moet worden gebracht en de PSP laat elektronisch via een code weten of dit gelukt is of niet. Wij ontvangen geen bank of kaartgegevens. Wel verwerken wij uw betaalmethode, dus of u met bijvoorbeeld iDeal of creditcard heeft betaald.

3. Transactiegegevens
In uw bestelhistorie verzamelen en verwerken wij ook de transactiegegevens. Dit is nodig voor de uitvoering van de koopovereenkomst en uw bezoek. Het kan hier dan gaan om: datum en tijd voorstelling, aantal kaarten uw akkoord met de algemene voorwaarden en registratie van andere opties die al dan niet tijdelijk worden aangeboden in het bestelproces.

4. Correspondentiegegevens
Berichten die via e-mail of social media aan ons worden gestuurd worden vastgelegd en bewaard. U heeft de keuze om te reageren op e-mails of uitingen van ons via e-mail of via social media. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend voor referentie. Mochten wij bepaalde delen van uw correspondentie willen delen via media dan vragen wij uw toestemming vooraf. Het kan dan gaan om het delen van een bepaalde ervaring of quote.

5. Beeld- en/ of geluidsopnamen
Tijdens het bezoek aan de voorstelling kunnen er beeld- en/ of geluidsopnamen worden gemaakt. Wanneer wij deze opnamen gaan gebruiken voor marketingdoeleinden zoals filmpjes of foto’s delen via social media of via andere media zoals de krant of TV dan zullen wij dat vooraf kenbaar maken bij de ingang van het theater.

Mocht een voorstelling worden opgenomen voor uitzending dan zal hier vooraf een melding van worden gedaan. Het kan dan zijn dat u in beeld komt. Dit wordt vooraf bekend gemaakt. In deze gevallen heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken en zullen wij samen naar een gepaste oplossing zoeken.

Daarnaast worden er ook opnamen gemaakt voor interne doeleinden welke niet direct met de media worden gedeeld. Wij gebruiken deze opnamen voor bijvoorbeeld de acteurs of het artistieke team om de voorstelling te kunnen terugzien. Op het parkeerterrein en in het theater worden om veiligheidsreden beeldopnamen gemaakt. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt en gedeeld met de politie wanneer er sprake is van een misdrijf en/ of overtreding.

6. Website en webshop bezoek
Onze website maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Sommige cookies zijn nodig voor een juiste werking van de website en webshop. Wilt u liever geen persoonsgegevens met ons delen?

Bij het niet willen verstrekken van bepaalde persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) kan een transactie uitsluitend offline worden verricht. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om anoniem een beperkt aantal kaarten voor een voorstelling of product aan de kassa van het theater te kopen.

Uw bezoek aan de voorstelling en het theater

Delen van uw persoonsgegevens met derden

De Stichting deelt in sommige gevallen bepaalde persoonsgegevens van u met de het Fletcher Familiehotel waar de voorstelling speelt indien dit nodig is voor het bezoek wegens een diner dan zal de cateraar hiervan op de hoogte worden gesteld zodat hij u van dienst kan zijn. Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld klantenservice dan zullen contactgegevens zoals bijvoorbeeld e-mail of telefoonnummer gedeeld kunnen worden.

Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?

Beveiliging gegevens

De Stichting spant zich tot het uiterste in om een adequaat en passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te verzorgen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen tegen onrechtmatige verwerking en-of verlies. Wij sluiten overeenkomsten af met partijen waar uw gegevens worden bewaard waarmee dit wordt gewaarborgd. Bij een eventueel datalek zal De Stichting u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen op een manier die op dat moment het meest doeltreffend is. Tevens zal een datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, zorgvuldig opvolgen.

Bewaartermijn gegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden in dit privacy beleid nodig en houdt zich ter zake aan de geldende wet en regelgeving.

Inzage in, correctie en verwijdering van gegevens

Via het e-mailadres info@meisjevandelinnenkamer.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door ons, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren